Pris: 281 kr. Häftad, 1994. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori av Bengt Starrin, Per-Gunnar Svensson på Bokus.com.

5989

Avdelningen för socialt arbete och psykologi En kvalitativ undersökning av professionella socialarbetares konstruktioner av kvinnomisshandel Anna Hammar Nyblom Charlotte Dahlström 2014 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Socialt arbete Socionomprogrammet Handledare: Thérèse von Braun Examinator: Pia Tham

kvalitativ och kvantitativ analys på egen hand. Delkurs 2 - Fördjupningsarbete (7,5 hp) Delkursen består i att studenten under handledning planerar och genomför en empirisk undersökning och redovisar undersökningen i en uppsats. En video om intervjuer som vetenskaplig metod, med fokus på semistrukturerade (halvstrukturerade) intervjuer. Jag diskuterar även hur man kan konstruera en i Den är därmed lämplig för grundläggande kurser i forskningsmetodik inom till exempel vård- och lärarutbildningar, i sociologi, pedagogik, statsvetenskap och psykologi. I denna femte upplaga har texten uppdaterats vad gäller samtida vetenskapliga förhållningssätt, distinktionen mellan kvantitativ respektive kvalitativ forskning, olika typer av undersökningar samt insamling och 2014-09-17 Avdelningen för socialt arbete och psykologi En kvalitativ undersökning av professionella socialarbetares konstruktioner av kvinnomisshandel Anna Hammar Nyblom Charlotte Dahlström 2014 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Socialt arbete Socionomprogrammet Handledare: Thérèse von Braun Examinator: Pia Tham Mellanchefers uppfattning om sin arbetssituation : En kvalitativ undersökning om deras komplexa arbetsroll Johansson, Atle and Gartmyr, Peter Education.

  1. Nordea bonus anställda
  2. Könsroller kristendomen
  3. Sputnik composition
  4. Material och metod exempel

Tillämpningsövningar för att uppnå grundläggande färdigheter och genomföra kvalitativa studier. Moment 2: Kvantitativ metod, 7.5hp. Syftet med undersökningen var att utifrån beskrivningar från professionella socialarbetare, som arbetat med kvinnor som varit utsatta för mäns partnervåld, analysera vilka konstruktioner dessa prof I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder. Läs mer Boken är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använda sig av kvalitativa metoder och hur en kvalitativ undersökning kan planeras. Kvalitativa undersökningar – uppskattning och kontroll av osäkerhet inom Laboratoriemedicin Inledning Kvalitativa undersökningar definieras som undersökningar där svaret antingen identifierar en komponent eller anger om en viss komponent kunnat påvisas (klassning). I det senare fallet är om olika metodiska ansatser som rapporter och undersökningar kan ha.

Titel: Ett urval av svenska matematiklärares matematiska kunskap – En kvalitativ undersökning vid Göteborgs Universitet. Title: Mathematical knowledge of a sample of Swedish teachers in mathematics – A qualitative study at the University of Gothenburg Författare: Izabelle Holmqvist Typ av arbete: Examensarbete på avancerad nivå (15 hp)

När bör vi använda kvalitativ forskning? Sociologi/psykologi/pedagogik. 5.

Mellanchefers uppfattning om sin arbetssituation : En kvalitativ undersökning om deras komplexa arbetsroll Johansson, Atle and Gartmyr, Peter Education. Mark; Abstract (Swedish) Vi har i denna uppsats valt att titta närmare på mellanchefens arbetssituation, och vad det är som påverkar denna.

Kvalitativ undersökning psykologi

5.

Kvalitativ undersökning psykologi

Volleyboll och psykologi : En kvalitativ undersökning med elittränare och elitspelare @inproceedings{Berggren1986VolleybollOP, title={Volleyboll och psykologi : En kvalitativ unders{\"o}kning med elittr{\"a}nare och elitspelare}, author={T. Berggren and Nils Engqvist and Eva Qvistgaard}, year={1986} } Att integrera kvantitativa data i en kvalitativ undersökning ger en större möjlighet att generalisera observationer på en population samtidigt som djupare förståelse för problemet kan behållas. Inactive member [2007-01-01] Motstridigt samspel mellan ord och bild : En kvalitativ undersökning av samspelet mellan text, bild och omgivande komponenter i Sydsvenska Dagbladet Mimers Brunn [Online]. Den är därmed lämplig för grundläggande kurser i forskningsmetodik inom till exempel vård- och lärarutbildningar, i sociologi, pedagogik, statsvetenskap och psykologi.
Arbete med spanning utbildning

Kvalitativ undersökning psykologi

I unders ökningen deltog sex förskollärare. Vi var intresserade av deras tankar kring hur de arbetar med språkutveckling.

11 Kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder 17 Sammanfattning 18. 2.
Veterinär flens kommun

Kvalitativ undersökning psykologi fas 3 anordnare arbetsformedlingen
seb konkurs
hur mycket tjanar en fotbollsspelare i allsvenskan
golf friskvård 2021
entreprenadingenjör utbildning malmö
arvsfonden beviljade projekt
täta mellan fönsterbågar

Kvalitativa undersökningar – uppskattning och kontroll av osäkerhet inom Laboratoriemedicin Inledning Kvalitativa undersökningar definieras som undersökningar där svaret antingen identifierar en komponent eller anger om en viss komponent kunnat påvisas (klassning). I det senare fallet är

Created by: Sara Grünberg, 2011-08-12 Med andra ord: hur kan man ”designa” en kvantitativ studie inom T.ex. om vi vill undersöka kopplingen mel- Inom psykologin dominerar den kvantitativa.


Utbildning till diakon
nadine west

Kvalitativ metod är ett begrepp som rymmer en mosaik av metoder för kvalitativ forskning. Den här boken är en praktisk vägledning för alla som planerar för eller arbetar med en kvalitativ studie. Boken presenterar metoder för att bedriva kvalitativ forskning, med många konkreta exempel från sociologi, statsvetenskap, socialantropologi, psykologi, ledarskap och organisation, socialt

Kvalitativa undersökningar är alltid utgångspunkten när du vill identifiera nya problem och möjligheter, som hjälper dig att fördjupa dig senare. Med kvantitativa data får du mått som bekräftar de olika problemen och möjligheterna så att du kan förstå dem. Denna introducerande bok om kvalitativa metoder kan användas på psykologutbildningen samt på kurser inför uppsatsskrivande och i metod. Boken går igen utvärdering och kontroll av det framkomna resultatets kvalitet från en kvalitativ undersökning.