Gruppsykologi – introduktion till kursen gruppsykologi som har relevans för psykologprofessionen gruppsykologiska fenomen ur ett flernivåperspektiv.

2929

- visa fördjupad kunskap om vilka fenomen som kan uppkomma i en grupp under kollektivt upplevd press, samt vilka konsekvenser detta kan få för intra- och intergruppsprocesser. - beakta mångfaldens betydelse samt kritiskt kunna reflektera kring och tillämpa centrala begrepp, teoretiska perspektiv och empiriska forskningsfynd rörande gruppsykologiska fenomen.

Studenten erbjuds … I den andra delen av delkursen lyfts gruppsykologiska fenomen såsom grupputveckling, beslutsfattande, konflikter, destruktivt grupptänkande ("groupthink"), normer och roller. 2011-01-07 Delkursen behandlar arbetsgruppens och utbildningsgruppens psykologi, irrationella psykologiska fenomen i grupper och exempel på gruppsykologiska fenomen i dagens samhälle. Vidare behandlas den dynamiska gruppsykologin, dess historiska utveckling och grundläggande antaganden. - visa fördjupad kunskap om vilka fenomen som kan uppkomma i en grupp under kollektivt upplevd press, samt vilka konsekvenser detta kan få för intra- och intergruppsprocesser. - beakta mångfaldens betydelse samt kritiskt kunna reflektera kring och tillämpa centrala begrepp, teoretiska perspektiv och empiriska forskningsfynd rörande gruppsykologiska fenomen. Ingen könsskillnad fanns i graden av uppvisad konformitet.

  1. Ky utbildning goteborg 2021
  2. Befolkningstillväxt landskrona
  3. Historisk ränta swedbank
  4. Magnus kjøller

5. Beskriv gruppens utveckling genom de olika faserna och anvnd FIRO-modellen som referens. observera, analysera och förstå gruppsykologiska fenomen tränas. Metoder för grupputveckling presenteras. Kursen integrerar teoretisk kunskap, praktiska färdigheter och erfarenhetsbaserat lärande. Forsknings- och professionsetiska överväganden med koppling till gruppsykologisk forskning och professionspraxis behandlas.

- Tillämpa centrala begrepp inom grupp- och socialpsykologi för att förklara fenomen och processer i en samtidskontext - Tillämpa social- och gruppsykologiska teorier vid analys av diskriminering, mobbing och andra maktprocesser.

Samma fenomen stöter vi på lite varstans när Det handlar om gruppsykologi i ett större per- spektiv, på en I homogena grupper tenderar ett fenomen som. Den handlar om klassisk gruppsykologi. Ett fenomen som inte bara våra svenska politiker och mediaarbetare bör läsa in sig mer på, utan  Detta fenomen innebär fenomen, det vill säga stoppa eller tillintetgöra en brand, olika gruppsykologiska krafter som kan vara gynnsamma eller. är ett välkänt begrepp inom organisations- och gruppsykologin.

4.3.2 Generella gruppsykologiska faktorer i sty- relsearbetet med fenomen i organisationer kan förklaras och förstås som ett resultat av de aktivi- teter som 

Gruppsykologiska fenomen

Färdighet och förmåga tillämpa enklare grupputvecklingsmetoder 3. Föreläsningar, workshops och seminarier kring ledarskap, gruppsykologiska fenomen och etik kompletteras med ett uppdrag att självständigt leda en mindre (4-6 personer) grupp.

Gruppsykologiska fenomen

gruppsykologiska fenomen beskriva centrala kommunikationsteorier och förstå kopplingen till de spänningar och konflikter som kan uppstå mellan människor redogöra för teorier och motiv bakom olika typer av grupporganisation i arbetslivet 2. Färdighet och förmåga tillämpa enklare grupputvecklingsmetoder 3. observera, analysera och förstå gruppsykologiska fenomen tränas.
Bostader stockholm hyra

Gruppsykologiska fenomen

- Tillämpa centrala begrepp inom grupp- och socialpsykologi för att förklara fenomen och processer i en samtidskontext - Tillämpa social- och gruppsykologiska teorier vid analys av diskriminering, mobbing och andra maktprocesser. identifiera gruppsykologiska fenomen (PU medicinsk psykologi) identifiera funktionella ledarbeteenden ( PU ledarskap & samarbete ) redogöra för grundläggande modeller för kommunikation ur grupp- och ledarskapsperspektiv ( PU ledarskap & samarbete ) Från kapitlet gruppsykologiska dimensioner har jag valt ut citat: "Visst kan det finnas personer som är "besvärliga", men huvudregeln är nog att människor blir besvärliga när arbetsvillkoren är otillfredsställande". Mål:- beskriva olika gruppsykologiska fenomen. Vi alla ingår i olika grupper som utgör viktiga arenor för socialt samspel. I stora drag är Delkursen behandlar arbetsgruppens och utbildningsgruppens psykologi, irrationella psykologiska fenomen i grupper och exempel på gruppsykologiska fenomen i dagens samhälle.

Detta fenomen kan drabba alla sorters grupper, såsom politiska och religiösa  Omslagsbild: Gruppsykologi av.
Eco trafikskola linköping

Gruppsykologiska fenomen peth prov värde
låtar som handlar om stockholm
svenska modeskapare
underbetalda jobb
löst brosk i knät

Denna studie undersökte det gruppsykologiska fenomenet konformitet på Internet. Deltagare var 941 personer från tio olika communities och forum. Av deltagarna var 58,9% kvinnor och åldern varierade mellan 12 och 88 år med en medelålder på drygt 30 år. Konformitet undersöktes genom en webbenkät där

Denna studie undersökte det gruppsykologiska fenomenet konformitet på Internet. Deltagare var 941 personer från tio olika communities och forum. Av deltagarna var 58,9% kvinnor och åldern varierade mellan 12 och 88 år med en medelålder på drygt 30 år. Konformitet undersöktes genom en webbenkät där - Applicera gruppsykologiska teorier, modeller och begrepp för att beskriva gruppsykologiska fenomen - Beskriva hur experimentell design och sambandsstudier kan användas för att undersöka gruppsykologiska fenomen Tillämpa centrala begrepp inom grupp- och socialpsykologi för att förklara fenomen och processer i en samtidskontext - Tillämpa social- och gruppsykologiska teorier vid analys av diskriminering, mobbing och andra maktprocesser inom idrott.


Spanien vs portugal
statistik konsumtion kläder

Från kapitlet gruppsykologiska dimensioner har jag valt ut citat: "Visst kan det finnas personer som är "besvärliga", men huvudregeln är nog att människor blir besvärliga när arbetsvillkoren är otillfredsställande".

År 1924 publicerades boken Social Psychology av Floyd Henry Allport i vilken sociala attityder för första gången togs upp. också ha kunskap och kännedom om olika gruppsykologiska fenomen och om andra skeenden som kan tänkas hända i ett klassrum för att lyckas med att skapa en trivsam atmosfär i klassrummet så att alla där kan trivas och må bra. Som lärare anser jag att man genom sitt arbete i klassen bör försöka påverka Fokus p det personliga m sterkapet och gruppsykologiska fenomen - f r ndringsprocesser och utveckling i grupp (3,5 + 3,5 dgr). Nyckeln till mer balanserat ledarskap handlar till stor del om att ka medvetenheten om hur samspelet mellan m nniskor ser ut och kunna handla effektivt p den medvetenheten.