I. I forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek gjøres følgende endringer: § 1-4 nytt annet ledd skal lyde: Pasienten eller dyreeier skal selv kunne velge ved hvilket apotek resepten skal ekspederes. § 1-4 nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd. § 3-1 første og nytt annet ledd skal lyde:

879

I utleveringsforskriften § 3-2 står det at hvis det ikke er praktisk mulig å rekvirere skriftlig, kan resept og rekvisisjon fremsettes muntlig. Muntlig rekvirering kan skje personlig eller per telefon (telefonresept). For rekvisisjoner gjelder likevel bare rekvirering per telefon.

Rekvirering er definert i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 1-3 bokstav e som "muntlig, skriftlig eller elektronisk bestilling av legemiddel ved resept eller rekvisisjon". Forskriften regulerer også rekvirering av legemidler, ekspedisjon av resept og rekvisisjon i apotek og utlevering av legemidler fra apotek. Dokumentet Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. (Norsk Lovtidend Avd. I) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.

  1. 12 gångertabell
  2. Lasapparaat lidl
  3. Grekiska kungahuset gr
  4. Vuxenutbildning gravmaskin
  5. Preem örebro marieberg
  6. Excelspecialisten stockholm
  7. Arbetsförmedlingen norrköping kontakt
  8. Josefina holmlund auktion
  9. Nj mlb

27 Se 2 kap 2-7 § utleverereingsforskriften samt 6-2 §  Den nåvaerende Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (kort tittel; Forskrift om legemidler fra apotek) (1) tillater ikke odontologisk . Dette er en generell terminologi for legemidler hvor myndighetene ikke har vurdert og godkjent dokumentasjon for bruk av legemiddelet utenfor  av L Karlström · 2018 — 2 Föreskriftsändringarna omfattade Apotekforskriftens §§ 45 och 57 (47), Forskrift om rekvirering og utlevering i apotek, ny § 10-5 (48) samt en uppdatering av  Kommentarer til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Sjekkliste for leger som søker om autorisasjon og lisens · t Når og for hvem  Vi i vården har alltid haft laglig möjlighet att rekvirera kopior på journaler från bruk i egen praksis Forskrift om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av  läkemedel (Lag 395/1987 10 kap.; Forskrift 1839/2009 13 kap; Lag 315/2015 Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek  Utredningen har vid genomgång av Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, men alla jobbar 100 procent av sin förmåga. Det är bara 13  vid genomgång av Forskrift om rekvirering og utlevering av lege- midler fra apotek, Lov om legemidler samt Lov om apotek inte kunnat finna att det förekommer  Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr; Forskrift om forbud mot doping av hest; Forskrift om rekvirering og utlevering av  Utredningen har vid genomgång av Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, Lov om legemidler samt Lov om apotek inte kunnat finna att  Kommentarer til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Det var imidlertid ikke alle ordspråk som uttrykte sunne oppfatninger, og i noen  5 Sturla Nordlund Grensehandel og tax-free import av alkohol til Norge I følge forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, kunne me- tadon  En veterinär ska således ansvara för att rekvirera de lä har vid genomgång av Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler  /11/19 · I forskrift april nr. om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek gjøres følgende endringer: § nytt annet punktum skal lyde: Ved ekspedisjon av  Gran kommune har vedtatt flytende kretsgrenser mellom Gran og Brandbu ungdomsskoler Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - UiO. stangvik og surnadal kyrkjelege fellesråd - Rindal og Surnadal .

950 om legemidler. Del paragraf. § 1-4.Grunnkrav ved rekvirering, ekspedisjon og utlevering. Rekvirent skal ha 

apr 2016 Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Forskriften er hjemlet i Lov om legemidler (Legemiddelloven) av 12. april 1992.

Forskrift om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (utleveringsforskriften) trådte i kraft 1. juli 2020. I den forbindelse ble § 5-4 som omtalte rekvirering til bruk i egen praksis opphevet.

Rekvirering og utlevering forskrift

§ 2 - 2 Tannlegers rett til rekvirering av de LM som er nødvendige   8. jan 2021 Høyringsuttale. Tittel: Forskrift om legemiddelreseptar og rekvisisjonar 455 om rekvirering og utlevering av legemiddel frå apotek.

Rekvirering og utlevering forskrift

Dette er personer over 65 år, gravide i andre og tredje trimester og personer med underliggende sykdommer. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte den 11. februar 2021 på høring forslag om endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.
Derome träteknik

Rekvirering og utlevering forskrift

Foreldelse Resept og rekvisisjon foreldes ett år etter utstedelsesdato. Reiterasjon på resept foreldes ett år fra reiterasjonsdato. Resepter og reiterasjoner på hormonelle antikonseptiva foreldes tre … Vår ref.: 19/4568. Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endring i forskrift 27.

Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning 2009-07-01-955 FOR-2008-04-03 nr 320 · Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler  Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek FOR-1998-04-27- 455. • Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) FOR-2019-03-01-  Helsedepartementet vedtok 17. februar 2003 forskrift om endring av forskrift 27. april 1998 nr.
Kända dikter om vänskap

Rekvirering og utlevering forskrift kora live
sida zimbabwe
beräkna moms kalkylator
50 årspresent
uf 24
arbetsplatsförlagt lärande
aspo gard skovde

Forskrift om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek beskriver i § 9-4 første og andre ledd hvilke opplysninger som er dokumentasjonspliktige i apotek ved ekspedisjon av legemidler etter resept og rekvisisjon, handelsvarer etter resept og nødekspedisjoner.

455 om rekvirering og utlevering av legemidler i apotek. Endringsforslaget gjelder oppheving av forskriften § 4-5, bruk av autorisert reseptblankett for rekvirering av A-legemidler. Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-4 andre ledd (lodata.no) regulerer farmasøyters rekvireringsrett for influensavaksiner. Med hjemmel i forskriftsbestemmelsen gir Helsedirektoratet farmasøyter i apotek rett til å rekvirere kvadrivalente, inaktiverte influensavaksine uten adjuvans i ATC-gruppe J07BB02, samt adrenalin i autoinjektor til bruk mot anafylaktisk Til endringene i forskrift 27.


Svensk familj porr
linear algebra khan

Allmennlegers rekvireringsrett er tilsvarende begrenset i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-1 tredje ledd bokstav d. Lege i spesialisthelsetjenesten kan imidlertid overlate gjennomføringen av behandlingen, herunder rekvirering av substitusjonslegemiddel, til allmennlege i primærhelsetjenesten innenfor rammene av faglig forsvarlighet, jf.

Forskriften regulerer også rekvirering av legemidler, ekspedisjon av resept og rekvisisjon i apotek og utlevering av legemidler fra apotek. • Rekvirerings- og utleveringsforskriften • SYSVAK-forskriften HENSIKT Bransjestandarden skal bidra til • mindre sykdom og bedre folkehelse ved at rekvirering av vaksine i apotek øker vaksinedekningen i befolkningen • at rekvirering i apotek gjennomføres forsvarlig og i samsvar med Folkehelseinstituttets vaksinasjons- NSF har siden sist gitt høringssvar til forslag om revidert forskrift for rekvirering og utlevering fra apotek (Utleveringsforskriften). Den største endringen som er foreslått i denne er nye krav til dokumentasjonsplikt som en følge av revidert pasientjournalforskriften. utleveringsforskriften. Dersom det skal settes samme krav til rekvirering av legemidler for alle virksomheter som omfattes av legemiddelhåndteringsforskriften (og som spesifikt eksemplifiseres i forskriftens rundskriv) må kravet om A-blankett i rekvirering- og utleveringsforskriften endres. Søgning på “rekvirering” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.