Barnkonventionen är en massa regler om att barn ska ha det bra. Reglerna kallas artiklar och har olika nummer. I barnkonventionen kallas alla som är under 18 år för barn. Artikel …

5817

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Artiklar och grundprinciper . Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast 

Alla barn har rätt till omsorg, skydd mot sånt som är skadligt och rätt att vara delaktiga i beslut och frågor som rör dem. När beslutsfattare och vuxna gör något som, på något sätt, berör barn, ska de utgå ifrån vad som är bäst för det Barnkonventionen. Här samlar vi alla artiklar om Barnkonventionen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: IS-återvändarna, Försvaret av Sverige och Svenskt flykting­mottagande. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Barnkonventionen är: Barn & unga, Migrationspolitik, SvD Premium och Migrationsverket.

  1. Självmord barn och unga
  2. Arbetsförmedlingen ronneby nummer
  3. Sverige turism fakta
  4. Gäller muntlig uppsägning av hyreskontrakt
  5. Sjukdagar innan intyg
  6. Gruppsykologiska fenomen
  7. Systembolaget ombud pajala
  8. Tom ruta falmouth ma

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” vilka slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna skall arbeta med konventionen. Sakartiklarna ska läsas som en helhet. Det går med andra ord inte att lyfta ut en sakartikel och läsa den helt skild från de andra. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna.

Barnkonventionen. Här samlar vi alla artiklar om Barnkonventionen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: IS-återvändarna, Försvaret av Sverige och Svenskt flykting­mottagande. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Barnkonventionen är: Barn & unga, Migrationspolitik, SvD Premium och Migrationsverket.

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnkonventionen ska betraktas som hel och odelbar, men det finns trots det fyra artiklar som är grundläggande. De fyra grundläggande artiklarna, också kallade barnkonventionens fyra grundprinciper, är artikel 2, 3, 6 och 12. Genom inkorporering ges barnkonventionen ställning som svensk lag vilket innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.

En viktig utgångspunkt för Liten och trygg är FN:s konvention om barnets rättigheter - barnkonventionen. Den här sidan samlar de artiklar i konventionen som är 

Artiklar barnkonventionen

Ladda ner lättläst skrift om barnkonventionen. Artiklarna 2, 3, 6 och 12 kallas för barnkonventionens huvudprinciper.

Artiklar barnkonventionen

Det kan vara barn som har varit med om svår mobbning. Artikel 40: Om du blir misstänkt för något brott ska du bli behandlad på ett bra sätt. Lättläst version av hela barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen – består av 54 artiklar. Nedan presenteras samtliga dessa artiklar i sin fullständiga version.
Underholdsbidrag eller barnebidrag

Artiklar barnkonventionen

Den pedagogiska delen i handledningen utgår från följande artiklar i barnkonventionen. Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Den pedagogiska delen i handledningen utgår från följande artiklar i barnkonventionen. Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och … Artiklarna 2, 3, 6 och 12 kallas för barnkonventionens huvudprinciper. Dessa hjälper dig att förstå de andra artiklarna.
Fonder avanza tid

Artiklar barnkonventionen famous people that have done porn
ship traffic
frisoravtalet
sandviken energi
josef frank kuddfodral
oracle stockholm office address

FN:s barnkonvention om barns rättigheter är sedan början av 1990-talet ratificerad i Sverige vilket betyder att Svenska staten och dess myndigheter, kommuner och andra organ ska följa den. I artikel 3 i barnkonventionen om barns rättigheter så står det att Barnets bästa alltid ska komma i det främsta rummet vid åtgärder som rör barn.

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder  Alla artiklar i barnkonventionen ska tillämpas och ska läsas som en helhet enligt FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén), men vissa av artiklarna  FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar”  Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens  De fyra artiklar som utgör själva grunden i barnkonventionen är: att barn inte får diskrimineras (artikel 2); att beslut ska tas med hänsyn till barnets  Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Få fördjupad kunskap om lagen med aktuella titlar, tidskrifter och artiklar från Norstedts Juridik. Barnkonventionen har funnits i 30 år och i januari 2020 blev den svensk lag.


Kallt ljus lysrör
videobandspelare kop

Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet. Artikel 1 I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för landet. Artikel 2 . 1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de

Barnkonventionens artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Med Rafiki får ni fundera på vad det betyder. Ni träffar Moa som bor i Guatemala och vill ta bort alla orättvisor i världen. Ni träffar också Baboo som inte kan höra med sina öron, men som … Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet. Artikel 1 I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för landet. Artikel 2 . 1.